Platinum Water heaters

 
 
 • cumulative
 • electric
 • tank for water at 15 l
 • 2 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 100L
 • for one hydrant point
 • 2 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 50 l
 • for one hydrant point
 • power 1.3 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 100L
 • for one hydrant point
 • power 1.3 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 50 l
 • for one hydrant point
 • 2 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 80 l
 • for one hydrant point
 • power 1.3 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 80 l
 • for one hydrant point
 • 2 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 80 l
 • for one hydrant point
 • power 1.3 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 50 l
 • for one hydrant point
 • power 1.3 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 100L
 • for one hydrant point
 • power 1.3 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 80 l
 • for one hydrant point
 • 2 kW
 • for 220 V
 
 
 
 • accumulative
 • electric
 • water tank 80 l
 • for one hydrant point
 • 2 kW
 • for 220 V
 • display
 
 
Payment methods Payment methods
Protezione massima Protezione massima