Lapesa Water heaters

 
 
 • accumulative
 • indirect heating+electric
 • water tank 116 l
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank 100L
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank 200 L.
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank 300 L.
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank 130 l
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank 130 l
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank l 287
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank l 287
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank l 195
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank 300 L.
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank l 287
 
 
 
 • accumulative
 • indirect heating
 • water tank l 195
 
 
Payment methods Payment methods
Protezione massima Protezione massima